Translatica, kierunek niemiecko-polski
Rolloch rzeczownik, rodzaj męski, rodzaj nijaki;
zsypnia górnictwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich