Riese

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Riese
rzeczownik, rodzaj męski
olbrzym 
Mitlogia, Astronomia
gigant 
Mitlogia, Starożytność, Literatura
kolos 
Starożytność, przenośne
patyk 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich