Translatica, kierunek niemiecko-polski
Richtigkeit rzeczownik, rodzaj żeński, liczba pojedyncza;
celność książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich