Reue

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Reue
rzeczownik, rodzaj żeński, liczba pojedyncza
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich