Translatica, kierunek niemiecko-polski
Restaurant rzeczownik, rodzaj nijaki;
restauracja techniczny;
lokal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich