Rauminhalt

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Rauminhalt
rzeczownik, rodzaj męski
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich