Translatica, kierunek niemiecko-polski
Prüfen rzeczownik, rodzaj męski;
próba;
badanie;
ocena;
inspekcja;
analiza;
pomiar;
egzamin;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich