Translatica, kierunek niemiecko-polski
Prozess rzeczownik, rodzaj męski;
proces;
procedura;
proces sądowy prawo;
rozprawa;
metoda;
sprawa;
sąd;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich