Translatica, kierunek niemiecko-polski
Profil rzeczownik, rodzaj nijaki;
profil technika;
przekrój;
charakter;
wizerunek;
struktura;
rysunek;
sylwetka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich