Translatica, kierunek niemiecko-polski
Posten rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza;
pozycja;
wartownik wojsko;
partia;
placówka;
urząd;
posada;
etat;
porcja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich