Translatica, kierunek niemiecko-polski
Niveau rzeczownik, rodzaj nijaki;
poziom;
stopień;
równy;
szczebel;
jakość;
stopa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich