Mitleid

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Mitleid
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
ubolewanie 
książkowe, oficjalne
żal
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich