Translatica, kierunek niemiecko-polski
Konsens rzeczownik, rodzaj męski;
konsensus książkowe, oficjalne;
consensus książkowe, oficjalne;
konsens książkowe, oficjalne;
zgoda;
ugoda;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich