Translatica, kierunek niemiecko-polski
Kommando rzeczownik, rodzaj nijaki;
komenda;
oddział;
polecenie;
d-ctwo wojsko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich