Translatica, kierunek niemiecko-polski
Instrumentarium rzeczownik, rodzaj nijaki;
aparat;
aparat;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich