Hinweis

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Hinweis
rzeczownik, rodzaj męski
wskazówka 
Informatyka, Elektronika, Elektryka
odniesienie 
Informatyka, Medycyna
rada
podpowiedź 
Informatyka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich