Henkel

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Henkel
rzeczownik, rodzaj męski
ucho
rączka 
Biologia, Chemia, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich