Größe

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Größe
rzeczownik, rodzaj żeński
gabaryt 
Informatyka, Technika, potoczne, nieoficjalne
rozległość 
Biologia, Medycyna
dostojeństwo 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich