Translatica, kierunek niemiecko-polski
Gram rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza;
zgryzota książkowe, oficjalne;
strapienie książkowe, oficjalne;
żałość książkowe, oficjalne;
frasunek celownik;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich