Translatica, kierunek niemiecko-polski
Gelegenheit rzeczownik, rodzaj żeński;
okazja;
sposobność techniczny;
szansa;
możność książkowe, oficjalne, techniczny;
przypadek;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich