Freund

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Freund
rzeczownik, rodzaj męski
przyjaciel 
eufemizm
chłopak 
potoczne, nieoficjalne
brat 
przenośne, potoczne, nieoficjalne
druh 
książkowe, oficjalne
chłopiec 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich