Erziehung

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Erziehung
rzeczownik, rodzaj żeński, liczba pojedyncza
edukacja 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich