Ende

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Ende
rzeczownik, rodzaj nijaki
koniec 
Ekonomia, książkowe, oficjalne
kres 
książkowe, oficjalne
dokończenie 
Ekonomia
kawałek 
potoczne, nieoficjalne
epilog 
przenośne
kraniec 
książkowe, oficjalne
finał 
książkowe, oficjalne
schyłek 
książkowe, oficjalne
zgon
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich