Dienst

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Dienst
rzeczownik, rodzaj męski
służba 
przestarzałe
służka 
Architektura
posługa 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich