Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bündel rzeczownik, rodzaj nijaki;
wiązka technika;
tłumok;
zawiniątko potoczne, nieoficjalne;
plik;
tobołek;
pęk;
paczka fizyka;
pęczek;
tobół;
pakiet;
wiecha;
wiecheć potoczne, nieoficjalne;
snopek;
rulon;
węzełek;
wiązanka;
kiść;
stos;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich