Bischofsfreund

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bischofsfreund
rzeczownik, rodzaj męski
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich