Bildungswesen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bildungswesen
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich