Bildung

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bildung
rzeczownik, rodzaj żeński
edukacja 
książkowe, oficjalne
tworzenie się 
Chemia
formowanie 
Ekonomia, Chemia, Medycyna
kształtowanie 
Ekonomia, Chemia, Medycyna
formacja 
Chemia, Geologia, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich