Beirat

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Beirat
przymiotnik
rada
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich