Bedenken

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bedenken
rzeczownik, rodzaj nijaki
namysł 
książkowe, oficjalne
obiekcja 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich