Beauftragte

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Beauftragte
rzeczownik, adj, rodzaj żeński, rodzaj męski
delegat 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich