Bandbreite

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bandbreite
rzeczownik, rodzaj żeński
spektrum 
Astronomia, Matematyka, książkowe, oficjalne
gama
diapazon 
przenośne, książkowe, oficjalne, Muzyka
przedział 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich