Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bacchanal rzeczownik, rodzaj nijaki;
pijatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich