Appetit

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Appetit
rzeczownik, rodzaj męski
apetyt 
przenośne, potoczne, nieoficjalne, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich