Ansehen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Ansehen
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
uznanie 
książkowe, oficjalne
renoma 
Ekonomia
mir 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich