Translatica, kierunek niemiecko-polski
Angehörige rzeczownik, przymiotnik, rodzaj żeński, rodzaj męski;
krewny biologia, medycyna;
krewna medycyna;
członek;
krewni;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich