Angebot

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Angebot
rzeczownik, rodzaj nijaki
podaż 
Ekonomia, Ekologia
oferta przetargowa 
Finanse
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich