Translatica, kierunek niemiecko-polski
Anfrage rzeczownik, rodzaj żeński;
zapytanie;
interpelacja administracja, prawo, polityka;
prośba;
kwerenda informatyka;
pytanie;
popyt;
sprawa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich