Translatica, kierunek niemiecko-polski
Anerkennung rzeczownik, rodzaj żeński;
uznanie książkowe, oficjalne;
akceptacja ekonomia;
pochwała;
szacunek;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich