Anerbieten

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Anerbieten
rzeczownik, rodzaj nijaki
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich