Anbieten

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Anbieten
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
oferta 
Finanse, Handel
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich