Abteilung

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Abteilung
rzeczownik, rodzaj żeński
wydział 
Ekonomia, Ekologia
oddział 
Finanse, Handel, Wojsko, Medycyna
dział 
Finanse, Handel
sekcja 
Ekonomia
przedział 
Technika, Kolejnictwo
katedra 
Szkolnictwo wyższe
pion
dzielenie 
Informatyka, Matematyka
dywizjon 
Wojsko
poczet 
Historia, Wojsko
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich