Translatica, kierunek angielsko-polski
zone rzeczownik;
strefa;
pas medycyna, informatyka;
obszar;
zona;
sfera geografia;
pasmo techniczny;
rejon;
strefowy;
pasek;
okręg;
region;
zonowy;
strefy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich