Translatica, kierunek angielsko-polski
witness czasownik;
być świadkiem ekonomia, prawo;
poświadczać techniczny;
zeznać;
zeznawać;
dowodzić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich