Translatica, kierunek angielsko-polski
whet czasownik;
ostrzyć archaiczne;
naostrzyć archaiczne;
wyostrzyć telewizja;
wyostrzać telewizja;
ostrzenie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich