Translatica, kierunek angielsko-polski
weal rzeczownik;
dobro;
obrzęk;
pręga;
dobrobyt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich