Translatica, kierunek angielsko-polski
warning rzeczownik;
przestroga informatyka;
ostrzegawczy książkowe, oficjalne;
znak ostrzegawczy informatyka;
uwaga;
alarm;
upomnieć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich