Translatica, kierunek angielsko-polski
waiver rzeczownik;
zrzeczenie się prawo;
odstąpienie ubezpieczenia, prawo;
zwolnić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich