Translatica, kierunek angielsko-polski
vulgar przymiotnik;
wulgarny książkowe, oficjalne;
ordynarny pejoratywne;
gminny;
pospolity;
prostacki;
karczemny;
uliczny;
trywialny;
brukowy;
niewyszukany ironiczne;
wulgarnie;
brzydki;
jarmarczny pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich