Translatica, kierunek angielsko-polski

vote rzeczownik;
głos;
wotum;
uchwała;
głosy;
wybory;
votum;
głosy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich